to myśl przewodnia, która 10 listopada 2023 roku towarzyszyła społeczności Zespołu Szkół Nr 1 w obchodach uroczystości  105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Święta Szkoły połączonego ze Ślubowaniem Klas Pierwszych.

IMG 4892

Czyniąc zadość wieloletniej tradycji, uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie z udziałem dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości, uczniów i ich  rodziców. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy przeszli do hali sportowej szkoły, gdzie w ramach akcji „Szkoła do hymnu” odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitała Dyrektor Szkoły  mgr inż. Marzena Samborska. W krótkim przemówieniu nawiązała do słów, które są celem pracy wychowawczej Szkoły: „chcemy dać uczniom korzenie i skrzydła”. Wskazała na różne postrzeganie patriotyzmu, zgodnie z którym „istnieje patriotyzm dnia codziennego i sytuacji niezwyczajnych, miłość Ojczyzny czasu pokoju i czasu wojny. I oby tylko ten pierwszy był naszym zadaniem i wszystkich pokoleń po nas.” W słowach skierowanych do uczniów klas pierwszych, podkreśliła wzorową postawę młodzieży, świadczącą o umiłowaniu Ojczyzny, tradycji i wiary w ideały. Życzyła, aby zdobyta wiedza i umiejętności pomogły im w odnalezieniu własnego miejsca w życiu i społeczeństwie, aby po ukończeniu szkoły mogli pracować nie tylko dla siebie, ale również na rzecz innych.

Przedstawiciele klas pierwszych, w imieniu uczniów rozpoczynających naukę w bieżącym roku szkolnym, złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Następnie zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, do której scenariusz napisały Edyta Żurek i Monika Książek. Recytowane przez uczniów utwory poetyckie, przeplatane pieśniami patriotycznymi i polskimi tańcami narodowymi w wykonaniu Zespołu Tańca Miechowianie, „poprowadziły” słuchaczy drogami, którymi Polacy „szli do Niepodległej”. Całości dopełniała piękna dekoracja, nawiązująca do polskich barw narodowych oraz symboliki białej brzozy. Podniosły nastrój skłaniał do zadumy i refleksji, a zarazem do radości z tego, że dziś możemy żyć w wolnej Polsce.

Na zakończenie uroczystości nagrodzono zwycięzców konkursu wiedzy o szkole pn. „Ekonomik dawniej
i dziś”. Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali:

  • I – Wiktoria Duniec kl.1r,
  • II – Igor Tabor kl.1g,
  • III – Weronika Machnik.

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom oraz wychowawcom klas pierwszych za zaangażowanie w organizację Dorocznego Święta Szkoły.

Agata Malinowska-Sepielak