W dniu 8 września 2022 roku młodzież klas pierwszych, rozpoczynająca naukę w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, pod opieką wychowawców udała się na swój pierwszy, integracyjny wyjazd do gminy Racławice. Pierwszym punktem programu była wieża widokowa Dosłońce, która znajduje się na wysokości ok. 372 m.n.p.m. Z Tarsu widokowego młodzież mogła podziwiać panoramę okolicy. Następnie młodzież udała się do Rezerwatu przyrody ,,Wały”. Ten florystyczny rezerwat, położony na stromym zboczu wzgórz klonowskich jest miejscem występowania licznych gatunków roślinności stepowej, z jednym z czterech występujących w Polsce stanowisk dziewięćsiła popłocholistnego. Rezerwat częściowo pokrywa się z obszarem siedliskowym sieci Natura 2000 ,,Wały”

      Powyższe informacje przekazała młodzieży Pani Dyrektor Marzena Samborska, podkreślając znaczenie bioróżnorodności tego terenu dla środowiska przyrodniczego i dla człowieka.

     Kolejnym punktem programu było integracyjne ognisko w Janowiczkach. Wspólne pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu stały się znakomitym sposobem na propagowanie zdrowego stylu życia, integrację zespołów klasowych  z wychowawcami oraz integrację młodzieży polskiej z ukraińską.