logoerasmus2

 logoerasmus2

To już kolejny nowy projekt „Staże zawodowe gwarancją sukcesu”, który jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie w okresie od 01.12.2018r. do 30.06.2020r., przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 129 062,00 EUR.

W ramach projektu 50 naszych uczniów z kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw.

Realizacja projektu pozwoli młodzieży odbyć staże u włoskich przedsiębiorców, poznać kraj i nabyć nowe umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, tak by stać się konkurencyjnym na europejskim rynku pracy i mieć łatwiejszy start w dorosłe życie. Staże zagraniczne zostaną zrealizowane w dwóch mobilnościach. Pierwsza mobilność odbędzie się w okresie 04.11 – 29.11.2019r. a druga 02.03 – 27.03.2020r. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole.

W naszej szkole jednocześnie realizowany jest też inny projekt mobilnościowy pn. „Europejski staż paszportem do zawodowej kariery” w ramach, którego już 02 lutego 2019r. kolejna 20 osobowa grupa uczniów wyjedzie do Włoch- Bolonii.

018

Praktyki zagraniczne we włoskich firmach umożliwią młodzieży powiązanie wiedzy teoretycznej z problemami życia zawodowego. Dzięki pracy w zakładach i wyjazdom uczniowie „Ekonomika” zdobywają nowe doświadczenia i są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Udział w projektach jest bezpłatny i wszyscy uczniowie maja równy dostęp w procesie rekrutacji.

Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży potwierdzane są przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowią istotny punkt CV w procesie poszukiwania pracy.

rollaperasmus201941548221 898040940381494 1680449879190536192 o

Na zdj. Młodzież naszej szkoły uczestnicząca w projekcje ” Europejski staż paszportem do zawodowej kariery” Włochy 2018- pierwszy wyjazd

                                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły oraz zespół projektowy 
                                                                                                                                                                  w Zespole Szkół Nr 1